• Versek

   

  Versek

   

  Petöfi Sándor

  SZERETLEK, KEDVESEM!

  Szeretlek kedvesem,
  Szeretlek tégedet,
  Szeretem azt a kis
  Könnyü termetedet,
   
  Fekete hajadat,
  Fehér homlokodat,
  Sötét szemeidet,
  Piros orcáidat,
  Azt az édes ajkat,
  Azt a lágy kis kezet,
  Melynek érintése
  Magában élvezet,
   
  Szeretem lelkednek
  Magas repülését,
  Szeretem szivednek
  Tengerszem-mélységét
   
  Szeretlek, ha örülsz
  És ha búbánat bánt,
  Szeretem mosolyod,
  S könnyeid egyaránt,
  Szeretem erényid
  Tiszta sugárzását
  Szeretem hibáid
  Napfogyatkozását,
   
  Szeretlek kedvesem,
  Szeretlek tégedet,
  Amint embernek csak
  Szeretnie lehet.
   
  Kívüled rám nézve
  Nincs élet nincs világ,
  Te szövődöl minden
  Gondolatomon át,
  Te vagy érzeményem
  Mind alva, mind ébren,
  Te hangzol szívemnek
  Minden verésében,
   
  Lemondanék minden
  Dicsőségrül érted
  S megszereznék
  Minden dicsőséget,
   
  Nekem nincsen vágyam,
  Nincsen akaratom,
  Mert amit te akarsz
  Én is azt akarom,
  Nincs az az áldazat,
  Mely kicsiny ne lenne
  Éreted hogyha te
  Örömet lelsz benne,
   
  S nincs csekélység, ami
  Gyötrelmesen sért,
  Hogyha te fájlalod
  Annak veszteségét,
   
  Szeretlek kedvesem,
  Szeretlek tégedet,
  Mint ember még soha,
  Sohasem szeretett!
  Oly nagyon szeretlek,
  Hogy majd belehalok,
  Égy személyben minden,
  De mindened vagyok,
   
  Aki csak szerethet,
  Aki csak él érted:
  Férjed, fiad, atyád,
  Szeretőd, testvéred,
  És egy személybe te
  Vagy mindenem nekem:
  Lányom, anyám, húgom,
  Szeretőm, hitvesem!
   
  Szeretlek szívemmel,
  Szeretlek lelkemmel,
  Szeretlek ábrándos
  Örült szerelemmel!...
   
  És ha mindezért jár
  Díj avagy dicséret,
  Nem engem illet az,
  Egyedül csak téged,
  A dicséretet és
  Díjat te érdemled,
  Mert tőled tanultam
  Én e nagy szerelmet!

  Debrecen, 1848 (November)

  Versek

  *************

   

  Versek

   

  Itt van az ösz, itt van ujra

     "Petöfi Sándor"

  Itt van az õsz, itt van ujra,
  S szép, mint mindig, énnekem.
  Tudja isten, hogy mi okból
  Szeretem? de szeretem.

  Kiülök a dombtetõre,
  Innen nézek szerteszét,
  S hallgatom a fák lehulló
  Levelének lágy neszét.

  Mosolyogva néz a földre
  A szelíd nap sugara,
  Mint elalvó gyermekére
  Néz a szeretõ anya.

  És valóban õsszel a föld
  Csak elalszik, nem hal meg;
  Szemébõl is látszik, hogy csak
  Álmos õ, de nem beteg.

  Levetette szép ruháit,
  Csendesen levetkezett;
  Majd felöltözik, ha virrad
  Reggele, a kikelet.

  Aludjál hát, szép természet,
  Csak aludjál reggelig,
  S álmodj olyakat, amikben
  Legnagyobb kedved telik.

  Én ujjam hegyével halkan
  Lantomat megpenditem,
  Altató dalod gyanánt zeng
  Méla csendes énekem. –

  Kedvesem, te ûlj le mellém,
  Ûlj itt addig szótlanúl,
  Míg dalom, mint tó fölött a
  Suttogó szél, elvonúl.

  Ha megcsókolsz, ajkaimra
  Ajkadat szép lassan tedd,
  Föl ne keltsük álmából a
  Szendergõ természetet.

  (Erdõd, 1848. november 17–30.)